• RAHVARAAMATUKOGU LASTE VABALUGEMIST KUJUNDAVATE TEGURITE KONTEKSTIS : magistritöö / Piret Heinsaar 
  • Lugemiskeskkond lasteaias ja esimeses kooliastmes: lugemispesa loomine ja toimimine : magistritöö / Maili Vesiko ; juhendaja : Meeli Pandis ; Tallinna Ülikool, kasvatusteaduste teaduskond, eri- ja sotsiaalpedagoogika õppetool Tallinn : Tallinna Ülikool, 2005
  • Lastele mõeldud raamatukogu üritused: diplomitöö / Svea Sõmus; juhendaja Epp Raudsepp; Viljandi 2003
  • 3. klassi õpilaste funktsionaalne lugemisoskus: magistritöö / Maret Olo (Väga oluline roll on lugemiskeskkonnal.)

 

Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil

Lugemishuvi mõjutavad tegurid

http://www.tlu.ee/files/arts/4091/ivi%20v479bf8a89068973476b2004d2134131d.pdf

Tsirguliina raamatukogus

Koolid, kus lugemine loeb. Kolm tegevusaastat : Eesti Lugemisühingu projekti "Kool, kus lugemine loeb" tegevuse ülevaade õppeaastaist 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 / koostanud Mare Müürsepp Tallinn : Eesti Lugemisuhing, 2010

Koolimineku lävel [Urve Raudsepp-Alt, Signe Raudik, Kadi Lukanenok ... jt. ; koostanud Hille-Mai Seero] Tallinn : Ilo, 2008

Valgas

Laps on hakanud lugema : tõsiasju, mõtteid ja võtteid õpetajale, kasvatajale ja lapsevanemale / Mare Müürsepp

Päev-päevalt targemaks : kuidas arendada last igapäevases tegevustes / Kadi Lukanenok, Ene Mägi