pesalogo_erksam.JPGLUGEMISPESA

20. märts, ülemaailmne jutuvestmispäev

Lugemispesa — mis see on?

Projekt Lugemispesa

 

Eesti Emakeeleõpetajate Selts

 

 

 

Eesti Lugemisühingu, Tallinna Ülikooli ja Hollandi Suursaatkonna MATRA KAP ühisprojekt “Lugemispesa” lükati liikuma 2004. a augustis, mil koolitati lugemispesa mentoreid. Nüüd on projekt lumepallina jõudu kogunud ja palju lapsi üle Eesti saanud endale lugemispesad. 10. juunil teeme “Lugemispesa” konverentsil Tallinnas kokkuvõtteid, tunnustame paremaid.
Lugemispesa projektis osales 194 haridusasutust: 112 lasteaeda, 68 kooli ja 14 lasteaeda-algkooli. Lugemispesa koolituse said 1042 õpetajat üle Eesti.
Koolituse saanud õpetajate seas läbi viidud uurimus näitas, et lugemisnurgad olid juba 65% õpetajatest ja 21% vastanutest tegid lugemispesa pärast koolitust. Üldine olukord lasteaedades ja koolides on hea: raamatuid on piisavalt ja neid saadakse tihti juurde – asutus ostab või õpetaja toob.
Õpetajate jaoks oli koolituse parim idee lugemispesa loomine, loovmängude kasutamine ja raamatu meisterdamine. Suurimad probleemid, mis takistasid heade ideede kasutamist, olid ruumipuudus, laste ebasobiv vanus ja audiotehnika puudus. Õpetajad said koolituselt juurde uusi ideid, positiivsust ja kinnitust oma tööle.
Uuringu täpsematest tulemustest juba konverentsil. Lisaks peaettekannetele esinevad töötubades laua- ja posterettekannetega õpetajad, kes on ise lugemispesa loonud.

Maili Vesiko,

projektijuht


http://www.opleht.ee/Arhiiv/2005/27.05.05/aine/koik.shtml